ikona Kilka słów o mnie...


Z pasją i zaangażowaniem zajmuję się prowadzeniem szeroko rozumianego doradztwa zawodowego w trakcie sesji indywidualnych jak i grupowych dla osób poszukujących pracy, studentów oraz pracujących, w trakcie których zajmuję się głównie:


 • analizą wartości i diagnozą kompetencji zawodowych
 • ukazywaniem efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami
 • ustalaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)
 • sporządzaniem bilansu możliwości i umiejętności osobistych
 • omawianiem metod i sposobów poszukiwania pracy
 • analizą ogłoszeń prasowych oraz internetowych z ofertami pracy
 • autoprezentacją w obszarze komunikacji międzyludzkiej
 • przygotowaniem do etapów rekrutacji i selekcji z elementami Assessment Center i case study
 • ukazywaniem właściwych sposobów konstruowania dokumentów aplikacyjnych
 • zaznajamianiem z branżami i zawodami deficytowymi oraz nadwyżkowymi na lokalnym i krajowym rynku pracy
 • wskazywaniem prognoz długoterminowych w zatrudnieniu
 • przybliżaniem polityki Unii Europejskiej w obszarze zatrudnienia

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do współpracy